Stura Facile

Stura Facile

Čistič odpadov s obsahom kyseliny sírovej 66 Bé. Pozor! Žieravina! Prípravok je určený k prečisteniu len plastových a keramických odpadov umývadiel, spŕch, WC, kanalizácie a podobne., upchatými tukmi, mydlom, vapennými usadeninami, vlasmi, papierom, vložkami, handrami. Pri používaní je nutné vylúčiť styk prípravku s rukami a vniknutím do očí. Do prípravku nikdy neprilievať vodu, z dôvodu nebezpečenstva vystreknutia a následného poleptania.

Návod na použitie: Prípravok je nutné naliať priamo do odpadu, vylúčiť kontakt kyseliny s povrchom umývadla, vane či kovu a podobne. Prípravok nalievajte velmi pomaly a postupne v doporučenom množstve a nechajte pôsobiť podľa ďalej uvedených hodnôt. Až potom (za 15 až 30 minút) prepláchnite velkým množstvom vody. Pri manipulácii používajte gumenné rukavice, chráňťe oči a tvár ochranným štítom. Nenaklánajte sa tvárou nad čisteným odpadom. Ak prestane kyselina vytekať z flaše, flašu nemačkajte, ale dajte ju do zvislej polohy, aby sa mohol samovolne nasať vzduch. Dávkovanie je napísané na zadnej strane flaše.

Upozornenie: Ak sa nachádza miesto upchatia (blok odtoku) odpadu medzi výlevkou a sifónom, je nutné najprv tento blok mechanicky odstrániť a až potom použiť Sturafacile. V prípade nedodržania presného postupu (pomaly a postupne vlievať určenú dávku iba do odpadu.), možnosť vybublania zmesi kyseliny a vody, ktorá následne môže poškodiť okolie vtoku, obzvlášť farebné plasty a smalty! Nepoliať v žiadnom prípade okolie odpadu.

Pred použitím dôkladne prečítať návod na obale!

Obsah: 1000 ml