Fermež napúšťacia

Fermež napúšťacia

Popis:
Zmes vysychavých olejov a alifatických uhľovodíkov.


Použitie:
Na základné napúšťanie dreva a iných savých materiálov pod ďalšie rozpúšťadlové náterové systémy. Nie je určený na nátery, ktoré sú vystavené priamemu pôsobeniu poveternostných vplyvov.


Riedidlo: S 6006