Toluén lakársky

Toluén lakársky

Veľmi silné organické rozpúšťadlo. Odstraňuje nevytuhnuté nátery alebo mastnotu.

Obsah: 370g, 3l