Duke GP

Duke GP

Kombinovaný bazénový kvapkový tester pre stanovenie hodnôt pH a koncentrácie dezinfekčného prostriedku Guaa-Pool, alebo Guaa-Pool Junior vo vode. Meranie doporučujeme robiť 1x týždenne. Doporučená koncentrácia dezinfekčného prostriedku vo vode je 0,3-0,8 (viď návod k testeru).