Vodné sklo

Vodné sklo

Používa sa ako základná prísada (spojivo) na výrobu šamotovej (žiaruvzdornej) malty do výmuroviek, šamotových pecí, ako aj na opravu a omietanie krbov. Na penetračné spevenie nasiakavých silikátových povrchov nevystavených vode. Na izoláciu betónových povrchov bez kontaktu s vodou, či ako prímes do maltových zmesí proti zamrznutiu. Používa sa aj na konzerváciu vajec.

Obsah: 1000 ml